Service av bromsar i Stockholm

Bromssystemet är bland de viktigare säkerhetsfunktionerna för din bil och det är något du som bilägare bör hålla kolla på och kontrollera minst en gång om året. Ett fungerande bromssystem är en självklarhet för att bibehålla god trafiksäkerhet och körbarhet för din bil. Skulle du höra ett missljud eller skrapljud när du bromsar, bör du snarast åka till en verkstad för att få bilens bromssystem kontrollerat. Missljudet behöver inte nödvändigtvis innebära att bromsklossar och skivor måste bytas ut. Det kan istället röra sig om rost eller saltbeläggningar som måste tas bort från bromsarna eller att bromssystemet behöver smörjas.

Om bromssystemet

Det finns ett antal typer av bromsar. De vanliga är skivbromsar och trumbromsar, dock börjar skivbromsarna bli alltmer dominerande. Med skivbromsar överförs bromskraften från bromspedalen som pressas ner och huvudbromscylindern till hjulets bromscylinder, som pressar samman bromsbeläggen mot bromsskivan.

Med trumbromsar pressas två bromsbackar ut mot bromstrumman och på så sätt bromsas bilen. Bromsvätskorna består antingen av silikon eller mineralolja. Byte av bromsbelägg är inte ett stort arbete för bilverkstaden och tar inte så lång tid.


Bromssbeläggens och bromsskivornas livslängd avgörs av din körstil och hur du använder din bil. Kör du ofta? Kör du tjänsteresor? Brukar du bromsa hårt? Bromsar du mer än vad du släpper gasen och låter motorbromsen göra sitt? Alla dessa frågor är legitima frågor att ställa när du reflekterar över livslängden. Därför är det viktigt att ta bilen till en kompetent bilverkstad för en bromskontroll.
Vi hjälper dig med de akuta problemen som behöver åtgärdas, men utför även förebyggande servicearbete på bromssystemen för att upprätthålla en fortsatt god bromsförmåga.

Kontakta oss för bromsservice i Stockholm

eller ring oss på  070 773 45 55.