Oljebyte Stockholm

Det bästa sättet att förlänga din bils livslängd är genom att byta motorolja och oljefilter. Motoroljans syfte är att smörja motorn och förhindra motorslitage. En annan vital faktor är att ny motorolja bidrar till att rena motorn. Av dessa anledningar är det väldigt viktigt att du utför oljebyte regelbundet. Oljebytet bör du utföra minst en gång om året eller per cirka 1000 mil.
Är oljenivån för låg ökar friktionen, vilket bidrar till att värmen ökar och i sin tur kan bilen råka ut för ett motorhaveri. Kör man för länge med gammal motorolja samlas alltmer metallpartiklar och förbränningsrester från bränslet, vilket sliter ännu mer på motorn.

Oljan töms genom att skruva ur en oljeplugg, som byts ut och den gamla motoroljan samlas i en specialbehållare. Samtidigt byts oljefiltret ut. Oljebytet är ett lätt, men viktigt jobb och tar cirka
15-30 minuter. Välkommen till oss på RF bilservice, vi hjälper dig med oljebytet.

Kontakta oss för efterfrågan

eller ring oss på  070 773 45 55.